޴󱯹

޴󱯹

޴󱯹

ϟoȇǣ߇ҹҮ.na mo he la da na do la ya yei
ϟooҮna mo o li yei
űRɵۣqҮbo lu jie di so po la yei
_Үpo ti sa do po yei
ĦX_Үmo ho sa do po yei
ĦXȱRҮmo ho jia lu nei jia yei
an
_Pҷsa po la fa han
򌑣su da na da xie
ϟoϤʣɰoҮna mo xu jie li do yi mong o li ya
űRۣҷWţpo lu jie di su fu la lin to po
ϟoLJ֔ܯna mo nu la jin chi
ĦXɳ㣮xi li mo ho po do so me
_Űݔsa po o to der su pen
Уo si yun
__ߣĦ_ߣĦ٤sa po sa do na mo po sa do na mo po jia
ĦPضmo fa du tei
da zi to
űRan o po lu xi
Rȵۣlu jia di
_ۣjia lo di
oe xi li
ĦX_ʣmo ho po ti sa do
__ţsa po sa po
ĦĦӣmo la mo la
ĦĦoWУmo xi mo xi li to yun
RRɣju li ju li jie mong
ȱRȱRPAҮۣdu lu du lu fa sei yei di
ĦXPAҮۣmo ho fa sei yei di
ӇӇӣdo la do la
؆oᣮdi li ni
ҷҮsu fou la yei
ڇڇӣzei la zei la
ĦNPĦӣmo mo fa mo la
µ`mo di li
yi xi yi xi
ǣsu nai su nai
ӇAo la sen fou la sei yei
PɳPfa so fa sen
Үfou la sei yei
􇴺Ħӣho lu ho lu mo la
􇴺ho lu ho lu xi li
涇涇ӣso la so la
ϤoϤosu li su li
KKsu lu su lu
ҹҹpo ti yei po ti yei
WҹWҹpo to yei po to yei
ۆoҹmi di li yei
LJ֔ܯnu la jin chi
ɪǣdi li sei ni no
ҹĦǣpo yei mo no
Xso po ho
Ϥҹxu to yei
Xso po ho
ĦXϤҹmo ho xu to yei
Xso po ho
Ϥˇxu to yu yi
Үsu po la yei
Xso po ho
LJ֔ܯno la jin chi
Xso po ho
ĦLJӣmo la no la
Xso po ho
ϤɮҮxu la sen o mo jia yei
Xso po ho
ĦXϤҹso po mo ho o xu to yei
Xso po ho
߼ӣϤҹjia jie la o xu to yei
Xso po ho
ĦϤҹpo to mo jie xu to yei
Xso po ho
LJ֔ܯ٤Үno la jin chi po jie la yei
Xso po ho
Ħɇҹmo po li sang jie la yei
Xso po ho
ϟoȇǣ߇ҹҮna mo he la da no do la ya yei
ϟooҮna mo o li yei
Ňۣpo lu jie di
qҹso po la yei
Xso po ho
Ϥan shi dian do
ӣman do la
Үpo to yei
Xso po ho

ڶ

ϟoȇǣ߇ҹҮ.ma mo he la da na do la ya yei
ϟooҮna mo o li yei
űRɵۣqҮbo lu jie di so po la yei
_Үpo ti sa do po yei
ĦX_Үmo ho sa do po yei
ĦXȱRҮmo ho jia lu nei jia yei
an
_Pҷsa po la fa han
򌑣su da na da xie
ϟoϤʣɰoҮna mo xu jie li do yi mong o li ya
űRۣҷWţpo lu jie di su fu la lin to po
ϟoLJ֔ܯna mo nu la jin chi
ĦXɳ㣮xi li mo ho po do so me
_Űݔsa po o to der su pen
Уo si yun
__ߣĦ_ߣĦ٤sa po sa do na mo po sa do na mo po jia
ĦPضmo fa du tei
da zi to
űRan o po lu xi
Rȵۣlu jia di
_ۣjia lo di
oe xi li
ĦX_ʣmo ho po ti sa do
__ţsa po sa po
ĦĦӣmo la mo la
ĦĦoWУmo xi mo xi li to yun
RRɣju li ju li jie mong
ȱRȱRPAҮۣdu lu du lu fa sei yei di
ĦXPAҮۣmo ho fa sei yei di
ӇӇӣdo la do la
؆oᣮdi li ni
ҷҮsu fou la yei
ڇڇӣzei la zei la
ĦNPĦӣmo mo fa mo la
µ`mo di li
yi xi yi xi
ǣsu nai su nai
ӇAo la sen fou la sei yei
PɳPfa so fa sen
Үfou la sei yei
􇴺Ħӣho lu ho lu mo la
􇴺ho lu ho lu xi li
涇涇ӣso la so la
ϤoϤosu li su li
KKsu lu su lu
ҹҹpo ti yei po ti yei
WҹWҹpo to yei po to yei
ۆoҹmi di li yei
LJ֔ܯnu la jin chi
ɪǣdi li sei ni no
ҹĦǣpo yei mo no
Xso po ho
Ϥҹxu to yei
Xso po ho
ĦXϤҹmo ho xu to yei
Xso po ho
Ϥˇxu to yu yi
Үsu po la yei
Xso po ho
LJ֔ܯno la jin chi
Xso po ho
ĦLJӣmo la no la
Xso po ho
ϤɮҮxu la sen o mo jia yei
Xso po ho
ĦXϤҹso po mo ho o xu to yei
Xso po ho
߼ӣϤҹjia jie la o xu to yei
Xso po ho
ĦϤҹpo to mo jie xu to yei
Xso po ho
LJ֔ܯ٤Үno la jin chi po jie la yei
Xso po ho
Ħɇҹmo po li sang jie la yei
Xso po ho
ϟoȇǣ߇ҹҮna mo he la da no do la ya yei
ϟooҮna mo o li yei
Ňۣpo lu jie di
qҹso po la yei
Xso po ho
Ϥan shi dian do
ӣman do la
Үpo to yei
Xso po ho

ϟoȇǣ߇ҹҮ.ma mo he la da na do la ya yei
ϟooҮna mo o li yei
űRɵۣqҮbo lu jie di so po la yei
_Үpo ti sa do po yei
ĦX_Үmo ho sa do po yei
ĦXȱRҮmo ho jia lu nei jia yei
an
_Pҷsa po la fa han
򌑣su da na da xie
ϟoϤʣɰoҮna mo xu jie li do yi mong o li ya
űRۣҷWţpo lu jie di su fu la lin to po
ϟoLJ֔ܯna mo nu la jin chi
ĦXɳ㣮xi li mo ho po do so me
_Űݔsa po o to der su pen
Уo si yun
__ߣĦ_ߣĦ٤sa po sa do na mo po sa do na mo po jia
ĦPضmo fa du tei
da zi to
űRan o po lu xi
Rȵۣlu jia di
_ۣjia lo di
oe xi li
ĦX_ʣmo ho po ti sa do
__ţsa po sa po
ĦĦӣmo la mo la
ĦĦoWУmo xi mo xi li to yun
RRɣju li ju li jie mong
ȱRȱRPAҮۣdu lu du lu fa sei yei di
ĦXPAҮۣmo ho fa sei yei di
ӇӇӣdo la do la
؆oᣮdi li ni
ҷҮsu fou la yei
ڇڇӣzei la zei la
ĦNPĦӣmo mo fa mo la
µ`mo di li
yi xi yi xi
ǣsu nai su nai
ӇAo la sen fou la sei yei
PɳPfa so fa sen
Үfou la sei yei
􇴺Ħӣho lu ho lu mo la
􇴺ho lu ho lu xi li
涇涇ӣso la so la
ϤoϤosu li su li
KKsu lu su lu
ҹҹpo ti yei po ti yei
WҹWҹpo to yei po to yei
ۆoҹmi di li yei
LJ֔ܯnu la jin chi
ɪǣdi li sei ni no
ҹĦǣpo yei mo no
Xso po ho
Ϥҹxu to yei
Xso po ho
ĦXϤҹmo ho xu to yei
Xso po ho
Ϥˇxu to yu yi
Үsu po la yei
Xso po ho
LJ֔ܯno la jin chi
Xso po ho
ĦLJӣmo la no la
Xso po ho
ϤɮҮxu la sen o mo jia yei
Xso po ho
ĦXϤҹso po mo ho o xu to yei
Xso po ho
߼ӣϤҹjia jie la o xu to yei
Xso po ho
ĦϤҹpo to mo jie xu to yei
Xso po ho
LJ֔ܯ٤Үno la jin chi po jie la yei
Xso po ho
Ħɇҹmo po li sang jie la yei
Xso po ho
ϟoȇǣ߇ҹҮna mo he la da no do la ya yei
ϟooҮna mo o li yei
Ňۣpo lu jie di
qҹso po la yei
Xso po ho
Ϥan shi dian do
ӣman do la
Үpo to yei
------Xso po ho


 
 
ҳ  |   ˴  |  ˴˵  |   ᶯ̬  |  ѧĵ  |  ֺ  |   ̽ʤ  |  о  |  ;羰  |  ͨͼ
վ磬Ȩϵǿɾиϸϣ
ҲԸϵԷḻվݡϵQQ85578309    Ա